Fout gedrag: niet ernstig en frequent

  Ik raak anderen aan.
  Ik geef commentaar op anderen.
  Ik eet en drink in de klas.
  Ik gebruik een GSM/SMARTPHONE buiten de speeltijd.
Ik geef mijn GSM af.
  Ik snoep tijdens de les.
  Ik lieg.
  Ik ben mijn schoolmateriaal vergeten : werkkledij, opdrachten, schoolgerief …
  Ik ben onbeleefd.
  Ik gebruik ongepaste taal.
Ik geef opmerkingen.
  Ik onttrek van het toezicht van een leerkracht.
  Ik vergeet oortjes te gebruiken in de klas of refter.
  Ik pest, zelfs als is het met een komische noot.
  Ik rook tijdens de schooluren.
  Ik spiek tijdens een taak of toets.
  Ik vraag aandacht op een negatieve manier.
  Ik ga onnodig in discussie.
Ik moet het laatste woord hebben.
  Ik maak onnodige geluiden of lawaai.
  Ik klik voortdurend met mijn balpen.
  Ik stoor de les.
  Ik onderbreek de leerkracht.
  Ik geef opmerkingen over anderen.
  Tijdens de les praat ik met mijn buur.
Ik stoor de les door geluiden te maken of moppen te vertellen.
  Ik gebruik mijn time-out niet correct.
  Tijdens de les ga ik onnodig naar het toilet.
  Wanneer ik boos ben, verniel ik (school-) materiaal.
  Tijdens de vrije momenten onttrek ik mij aan het toezicht.
  Ik weiger opdrachten.
Ik weiger om naar de refter te gaan.
  Ik beïnvloed medeleerlingen op een negatieve manier zonder de intentie schade te berokkenen.
  Ik roddel.
  Ik speel met eten.
  Ik plaag of daag uit.
  Ik verkoop en/of ruil spullen.
  Ik vertoon wegloopgedrag (uit de klas, van het schooldomein).