Anti-pestbeleid

ZEG DAG TEGEN PESTEN

Binnen SBSO Zonnebos willen we streven naar een pestvrije school. Een plek waar elke leerling:

zich goed kan voelen • met plezier kan leren • een eigenheid kan ontwikkelen

MIJN KIND GEPEST. WAT NU?

LUISTER NAAR JE KIND

 • Wat is er gebeurd?
 • Wanneer is dit gebeurd?
 • Wie was erbij betrokken?
 • Waarom wordt uw kind gepest?
 • Probeer samen naar een oplossing te zoeken.

NEEM CONTACT OP MET DE SCHOOL

 • Verwittig een leerkracht, klasdirectie of leerlingbegeleiding.

WAT KAN JE KIND ZELF DOEN?

 • Moedig je kind aan de schade te herstellen
 • Moedig je kind aan dit aan een leerkracht of begeleider te vertellen
 • Moedig je kind aan om, samen met een leerkracht of begeleider, op zoek te gaan naar oplossingen

MIJN KIND WORDT GEPEST. WAT NU?

Door de verschillende problematieken van onze leerlingen is het soms moeilijk om in te schatten of het om plagen of pesten gaat. Zowel de pester, als de gepeste heeft moeilijkheden om de effecten en gevolgen van zijn/haar eigen gedrag in te schatten en te beoordelen.

WAT KAN IK ALS OUDER DOEN?

 • Luister naar je kind
 • neem contact op met de school
 • bewaar bewijzen