03 680 12 50 info@zonnebos.eu

 Alternerend leren

WAT

Een vrijwillige opleiding van 1 jaar met de focus op werkervaring

2 dagen op school

  • 1 dag beroepsgerichte vorming
  • 1 dag algemene en sociale vorming met focus op deelname aan de maatschappij

3 dagen op stage in een werkervaringsbedrijf

VOOR WIE

Leerlingen OV3

  • met een getuigschrift
  • met een attest van verworven bekwaamheden (de klassenraad beslist over toelating)

en…

die geen zicht hebben op werk;

die zich nog niet zeker genoeg voelen om de overstap naar het werkveld te zetten;

die nog extra ondersteuning nodig hebben.

VOORDELEN

Het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. VDAB raadt een ABO-jaar aan.

Je kindergeld blijft behouden

De beroepsinschakelingstijd (wachttijd) begint tijdens het ABO-jaar te lopen. Als er geen tewerkstelling op het eind van het ABO-jaar is, heb je recht op een uitkering.

Bij voldoende stage- en schooluren en een positief resultaat krijg je een aanmoedigingspremie van €500

Bij een positief resultaat krijg je een extra getuigschrift.

ONZE PARTNERS