Alternerende beroepsopleiding

MAAK KENNIS MET ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING

WAT IS ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING (ABO)? 

Een vrijwillige opleiding van 1 jaar met de focus op werkervaring waarvan:

 • 2 dagen op school (1 dag beroepsgerichte vorming en 1 dag algemene en sociale vorming met focus op deelname aan de maatschappij)
 • 3 dagen op stage in een werkervaringsbedrijf

 

VOOR WIE IS ABO BEDOELD?

Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen OV3:

 • met een getuigschrift
 • met een attest van verworven bekwaamheden (de klassenraad beslist over toelating)
 • die geen zicht hebben op werk
 • die zich nog niet zeker genoeg voelen om de overstap naar het werkveld te zetten
 • die nog extra ondersteuning nodig hebben

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

 • Het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. VDAB raadt een ABO-jaar aan.
 • Je kindergeld blijft behouden
 • De beroepsinschakelingstijd (wachttijd) begint tijdens het ABO-jaar te lopen. Als er geen tewerkstelling op het eind van het ABO-jaar is, heb je recht op een uitkering.
 • Bij voldoende stage- en schooluren en een positief resultaat krijg je een aanmoedigingspremie van €500
 • Bij een positief resultaat krijg je een extra getuigschrift.

 

ONZE PARTNERS