03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Opleidingsvorm 3

Onze leerlingen opleidingsvorm 3 kunnen na een observatiejaar kiezen uit volgende beroepsopleidingen in onze school:

 • Autohulpmecanicien (AUTO)
 • Grootkeukenmedewerker (GKM)
 • Interieurbouwer (INB)
 • Kappermedewerker (KAP)
 • Logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen (LOG)
 • Metselaar (METS)
 • Tuinbouwarbeider (TBA)

Klik op één van onderstaan icoontjes om meer informatie te krijgen over deze beroepsrichting.

Observatie kleur-interieurbouw kleur-tuinbouw kleur-grootkeuken kleur-logistiek auto kapper metselaar

WAT IS OPLEIDINGSVORM 3?

Opleidingsvorm 3 biedt een sociale en beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

Deze vorming is bedoeld voor jongeren met gedrags- of leermoeilijkheden die met een aangepast beroepsonderwijs later zelfstandig kunnen functioneren in het gewone arbeidsmilieu.
Na een observatieperiode van één jaar volgt een studieperiode van vier studiejaren.  Deze opleiding in ons ‘aangepast beroepsonderwijs’ duurt dus minimaal vijf jaar.
Daarna kan de leerling zich als cursist inschrijven voor het alternerend leren.

Op het einde van de onderwijsloopbaan in SBSO Zonnebos zijn de jongeren in staat als helper te functioneren of onder toezicht zelfstandig opdrachten uit te voeren.

PEDAGOGISCHE EENHEDEN

We hanteren volgende criteria bij het groeperen van onze leerlingen binnen opleidingsvorm 3:

 • de gemiddelde maximumbezetting van onze pedagogische eenheden binnen OV3
 • de (instap)leeftijd van de leerling
 • de technische vaardigheid van de leerling voor één van de beroepsopleidingen
 • de draagkracht van de groep
 • de veiligheid van de leeromgeving

De groepering van deze pedagogische eenheden is type-doorbrekend.

STRUCTUUR VAN OPLEIDINGSVORM 3

De leerling doorloopt verschillende leerjaren en fasen in opleidingsvorm 3.

 PEFaseAandachtspuntDuur
OBSHard & ZachtObservatiejaarBeroepsadvies1 jaar
OPL2-3AUTOOpleidingsfaseBasistechnieken2 jaar
GKM
INB
KAP
LOG
METS
TBA
KWAL4-5AUTOKwalificatiefaseSpecifiek/Stage2 jaar
GKM
INB
KAP
LOG
METS
TBA
ABOABOAUTOIntegratiefaseWerkervaring1 jaar
GKM
INB
KAP
LOG
METS
TBA

AFRONDING VAN DE OPLEIDING

Aan leerlingen die regelmatig de activiteiten van de opleiding hebben gevolgd, reiken wij één van de volgende attesten of getuigschriften uit:

Het getuigschrift beroepsonderwijs van de opleiding

 • aan de leerling die alle competenties van het opleidingsprofiel beheerst
 • aan de leerling die slaagt in de kwalificatieproef

Het getuigschrift van verworven competenties

 • aan de leerling die een afgerond geheel van de competenties van het opleidingsprofiel beheerst

Het attest van verworven bekwaamheden

 • aan de leerling die het getuigschrift niet behaalt.  De verworven bekwaamheden worden op het attest vermeld.

Het attest beroepsonderwijs

 • aan de leerling die niet slaagt

Het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding

 • aan de leerling die het ‘alternerend leren’ met succes heeft doorlopen

Het attest van alternerende beroepsopleiding

 • aan de leerling die het ‘alternerend leren’ niet succesvol heeft doorlopen
 • aan de leerling die de opleiding vroegtijdig beëindigt

Heeft de leerling de opleiding voltooid, dan schrijft hij/zij zich in als werkzoekende. Na het verstrijken van de voorziene wachttijd van werkloosheid, heeft hij/zij recht op een werkloosheidsuitkering.