03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 2 biedt een algemene en sociale vorming én een beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een beschermd leef – en werkmilieu. Het aanleren van de vaardigheden die de leerling hiervoor nodig heeft, gebeurt in 2 fasen tijdens de schoolloopbaan.

 • In fase 1 leggen wij de nadruk vooral op het verder ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen en bieden wij een basis aan technische vaardigheden.

 • Binnen fase 2 bereiden wij de leerlingen voor op stages en op tewerkstelling in een beschermd werkmilieu. We besteden daarnaast ook aandacht aan de voorbereiding tot een gepaste woonvorm.

PEDAGOGISCHE EENHEDEN

We hanteren volgende criteria bij het groeperen van onze leerlingen binnen opleidingsvorm 2:

 • de gemiddelde maximumbezetting van onze pedagogische eenheden binnen OV2

 • de (instap)leeftijd van de leerling

 • het sociaal-emotioneel en werkgericht functioneren van de leerling

 • de draagkracht van de groep

 • de veiligheid van de leeromgeving

De groepering van deze pedagogische eenheden is type-doorbrekend.

SPECIALITEITEN BINNEN DEZE OPLEIDINGSVORM

Volgende specialiteiten bieden wij aan  binnen de beroepsgerichte vorming:

 • bandwerk

 • montage

 • onderhoud

 • groenzorg

 • begeleid werken

STRUCTUUR VAN OPLEIDINGSVORM 2

We hebben 14 pedagogische eenheden in onze opleidingsvorm 2.

OV2P.E. GroepSpecialiteit
Fase 1A1-2-3Instapgroepen
B1-2Groeigroepen
COriënteringsgroepenoptie bandwerk
DOriënteringsgroepenoptie groenzorg
EOriënteringsgroepenoriëntering OV2 of OV1
Fase 2FTrainingsgroepoptie bandwerk
GTrainingsgroepoptie groenzorg
HEindgroepoptie begeleid werken
I1-2Eindgroepoptie bandwerk
J1Eindgroepoptie groenzorg

AFRONDING VAN DE OPLEIDING

Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen beschermd en/of begeleid wonen. Ze kunnen aan de slag in een beschermde werkplaats. Aan het eind van hun opleiding behalen zij het attest ‘buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking’.