Opleidingsvorm 2

WAT IS OPLEIDINGSVORM 2 (OV2)? 

Opleidingsvorm 2 bereidt de jongere voor op een toekomst in

   • een beschermd leefmilieu
   • een beschermd arbeidsmilieu (betaalde arbeid in maatwerkbedrijf

OPLEIDING IN TWEE FASEN

IN FASE 1 ONTWIKKELEN EN TRAINEN WE

sociaal-emotionele vaardigheden

basis van technische vaardigheden

IN FASE 2 BEREIDEN WE JONGEREN VOOR OP

stages en tewerkstelling

integratie in een gepaste woonvorm

ALGEMENE VORMING

De jongere leert vaardigheden en oefent competenties met betrekking tot:

 • werkattitude
 • sociale omgang
 • maatschappelijke integratie zoals sollicitatiegesprekken, geld beheren, …

BEROEPSGERICHTE VORMING

De jongere leert:

  • onderhoud uitvoeren
  • paden onkruidvrij maken
  • snoeien
  • zwerfvuil weghalen
  • tuinmachines hanteren
  • bosmaaien – grasmaaien
  • grachten vrijmaken

Het takenpakket kan bestaan uit:

 • mailings
 • verpakken
 • monteren
 • voorbereiden van outsourcing