Opleidingsvorm 2

WAT IS OPLEIDINGSVORM 2 (OV2)? 

Opleidingsvorm 2 bereidt de jongere voor op een toekomst in

   • een beschermd leefmilieu
   • een beschermd arbeidsmilieu (betaalde arbeid in maatwerkbedrijf

OPLEIDING IN TWEE FASEN

In fase 1 ontwikkelen en trainen we

sociaal-emotionele vaardigheden

basis van technische vaardigheden

In fase 2 bereiden we jongere voor op

stages en tewerkstelling

integratie in een gepaste woonvorm

ALGEMENE VORMING

De jongere leert vaardigheden en oefent competenties met betrekking tot:

   • werkattitude
   • sociale omgang
   • maatschappelijke integratie zoals sollicitatiegesprekken, geld beheren, …

BEROEPSGERICHTE VORMING

GROENZORG

De jongere leert:

  • onderhoud uitvoeren
  • paden onkruidvrij maken
  • snoeien
  • zwerfvuil weghalen
  • tuinmachines hanteren
  • bosmaaien – grasmaaien
  • grachten vrijmaken

BANDWERK ONDERHOUD MONTAGE

Het takenpakket kan bestaan uit:

 • mailings
 • verpakken
 • monteren
 • voorbereiden van outsourcing