Ondersteuningsteam & leerlingbegeleiding

ONDERSTEUNINGSTEAM

Ons ondersteuningsteam bestaat uit de orthopedagogen, psycholoog, leerlingenbegeleiders, maatschappelijk werker en het leerlingensecretariaat.

LEERLINGBEGELEIDING

Onze cel leerlingbegeleiding is een multidisciplinair team dat werkt onder leiding van de directie. Dit team:

  • coördineert de bijzondere begeleiding van de leerlingen
  • volgt de speciale hulpvragen van de ouders op
  • ondersteunt het schoolteam bij de dagelijkse begeleiding

Dit team komt wekelijks samen voor de leerlingenbespreking.

Het begeleidend Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) wordt 2-wekelijks betrokken bij het overleg.