03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 biedt een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. In onze school stimuleren wij het ontwikkelingsproces zodat onze leerlingen een zekere graad van onafhankelijkheid bereiken. Door het accent te leggen op zelfredzaamheid en de zelfontplooiing van elke jongere willen wij ervoor zorgen dat sociale integratie in een beschermd leefmilieu voor hem of haar mogelijk is. Hierdoor is het ontwikkelen van de gepaste sociale, communicatieve en motorische vaardigheden en de beleving van het persoonlijk geluk uiterst belangrijk.

PEDAGOGISCHE EENHEDEN

We hanteren volgende criteria bij het groeperen van onze leerlingen binnen opleidingsvorm 1:

 • de gemiddelde maximumbezetting van onze pedagogische eenheden binnen OV1
 • de (instap)leeftijd van de leerling
 • de prioritaire zorgvraag van de leerling
 • de draagkracht van de groep
 • de veiligheid van de leeromgeving

De groepering van deze pedagogische eenheden is type-doorbrekend.

AANDACHTSPUNTEN BINNEN DEZE OPLEIDINGSVORM

Wij stellen volgende aandachtspunten centraal binnen onze OV1:

 • redzaamheid
 • motoriek
 • communicatie
 • sociale vorming
 • vrije tijd
 • begeleid werken

AFRONDING VAN DE OPLEIDING

Leerlingen die deze opleiding afronden, stromen door naar een dag- en activiteitencentrum of een tehuis voor niet-werkenden. Voor wie mogelijk richten we onze aanpak ook op begeleid werken. Aan het eind van hun opleiding behalen de leerlingen die regelmatig de activiteiten van OV1 volgden het attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing.