Opleidingsvorm 1

WAT IS OPLEIDINGSVORM 1? 

Opleidingsvorm 1 bereidt de jongere voor op integratie:

  • in een omgeving met ondersteuning
  • in een beschermd leefmilieu
  • indien mogelijk met enige vorm van arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning

Wij stimuleren het ontwikkelingsproces zodat de jongere binnen zijn of haar mogelijkheden een zo groot mogelijke vorm van onafhankelijkheid bereikt.

We leggen het accent op (zelf)redzaamheid en (zelf)ontplooiing op maat van de jongere in functie van een optimale participatie en integratie in een leefomgeving met ondersteuning.

Het welbevinden en de talenten van de jongere staan centraal.

AANDACHTSPUNTEN BINNEN DEZE OPLEIDINGSVORM

Wij stellen volgende aandachtspunten centraal binnen onze OV1:

  • redzaamheid
  • begeleid werken
  • vrije tijd
  • sociale vorming
  • communicatie
  • motoriek

AFRONDING VAN DE OPLEIDING

Leerlingen die deze opleiding afronden, stromen door naar een dag- en activiteitencentrum of een tehuis voor niet-werkenden.