Pedagogische aanpak lade 4

Fase niet gekend
Aangepaste infrastructuur inzetten bvb. apart zetten, een andere plaats in klas geven, gebruik van tussenschotten, …
Aanmoedigen van positief gedrag / positief bekrachtigen
Alternatief gedrag aanleren dat niet storend is
Begeleidend gesprek tussen ll en lk (tijdens een vrije moment) eventueel op regelmatige basis
Begeleiding opstarten in samenwerking met cel LLB
Begeleiding opstarten tijdens een BB-uur (bvb. SOVA-training)
Begeleidingssysteem individueel / klassikaal bvb. tokenkaart, gedragsboekje of klassikaal met kleuren, …
Belonen en bekrachtigen (eventueel onmiddellijk) van leerlingen die zich goed gedragen
Beloningssysteem individueel of klassikaal
Bewust maken van gedrag en effect op anderen via een gesprek of taak
Contact met opvoedingsverantwoordelijken
Groepsgesprek  onder leiding van de lk
Herhaling van de regels (mondeling en/of visueel)
Hulpmiddelen aanbieden bvb. stressbal, tangle, …
Individuele benadering m.b.v. pictogrammen (visuele ondersteuning)
Leerling zelf sanctie laten kiezen (mits realistisch)
Lessen i.f.v. training gewenst gedrag bvb. SOVA, seksuele voorlichting, werken aan weerbaarheid, …
Materiaal afgeven (bvb. GSM, oortjes, hoofddeksel, …)
Nablijven met een gepaste straf
Negeren indien dit nodig is gezien de problematiek van de individuele ll
Nota in agenda
Opschrijven wat er gebeurd is door de leerling zelf (mits de nodige reflectiemogelijkheden van de ll)
Preventieve maatregelen bvb. leren ontspannen, meditatie oefeningen, …
Privileges afnemen ( bvb. de kar wegbrengen in OV1) en dit niet definitief, maar tijdelijk (bvb. teruggeven wanneer gedrag beter is)
Rode kaart gerelateerd aan overtreding met opvolging door betrokken lk
Stappenplan opstellen en de ll deze leren gebruiken
Stille ruimte / rustklas voorstellen
Strafstudie
Time-out (TO) in bvb. de klas of gang
Time-outkaart
Verloren tijd buiten de lesuren inhalen
Visualiseren van het ongewenst gedrag (bvb. turven, stempel)
Vrijheid beperken (bvb. speeltijd binnen, pauze onder toezicht)
Waarschuwing verbaal en/of non verbaal
Zelfstandigheid beperken door bvb. iets niet alleen te mogen gaan halen, met bepaalde machines niet mogen werken, …
Fase 1 - 2 (0 - 6 maanden / 6 - 18 maanden)
Aangepaste infrastructuur inzetten bvb. apart zetten, een andere plaats in klas geven, gebruik van tussenschotten, …
Aanmoedigen van positief gedrag / positief bekrachtigen
Contact met opvoedingsverantwoordelijken
Herhaling van de regels (mondeling en/of visueel)
Hulpmiddelen aanbieden bvb. stressbal, tangle, …
Individuele benadering m.b.v. pictogrammen (visuele ondersteuning)
Negeren indien dit nodig is gezien de problematiek van de individuele ll
Nota in agenda
Preventieve maatregelen bvb. leren ontspannen, meditatie oefeningen, …
Stille ruimte / rustklas voorstellen
Time-out (TO) in bvb. de klas of gang
Waarschuwing verbaal en/of non verbaal
Zelfstandigheid beperken door bvb. iets niet alleen te mogen gaan halen, met bepaalde machines niet mogen werken, …
Fase 3 (18 - 36 maanden)
Aangepaste infrastructuur inzetten bvb. apart zetten, een andere plaats in klas geven, gebruik van tussenschotten, …
Aanmoedigen van positief gedrag / positief bekrachtigen
Alternatief gedrag aanleren dat niet storend is
Begeleidend gesprek tussen ll en lk (tijdens een vrije moment) eventueel op regelmatige basis
Begeleiding opstarten in samenwerking met cel LLB
Begeleiding opstarten tijdens een BB-uur (bvb. SOVA-training)
Belonen en bekrachtigen (eventueel onmiddellijk) van leerlingen die zich goed gedragen
Beloningssysteem individueel of klassikaal
Contact met opvoedingsverantwoordelijken
Groepsgesprek  onder leiding van de lk
Herhaling van de regels (mondeling en/of visueel)
Hulpmiddelen aanbieden bvb. stressbal, tangle, …
Individuele benadering m.b.v. pictogrammen (visuele ondersteuning)
Leerling zelf sanctie laten kiezen (mits realistisch)
Materiaal afgeven (bvb. GSM, oortjes, hoofddeksel, …)
Nota in agenda
Preventieve maatregelen bvb. leren ontspannen, meditatie oefeningen, …
Stappenplan opstellen en de ll deze leren gebruiken
Stille ruimte / rustklas voorstellen
Time-out (TO) in bvb. de klas of gang
Time-outkaart
Visualiseren van het ongewenst gedrag (bvb. turven, stempel)
Vrijheid beperken (bvb. speeltijd binnen, pauze onder toezicht)
Waarschuwing verbaal en/of non verbaal
Zelfstandigheid beperken door bvb. iets niet alleen te mogen gaan halen, met bepaalde machines niet mogen werken, …
Fase 4 - 5 (3 - 7 jaar / 7 - 12 jaar)
Aangepaste infrastructuur inzetten bvb. apart zetten, een andere plaats in klas geven, gebruik van tussenschotten, …
Aanmoedigen van positief gedrag / positief bekrachtigen
Alternatief gedrag aanleren dat niet storend is
Begeleidend gesprek tussen ll en lk (tijdens een vrije moment) eventueel op regelmatige basis
Begeleiding opstarten in samenwerking met cel LLB
Begeleiding opstarten tijdens een BB-uur (bvb. SOVA-training)
Begeleidingssysteem individueel / klassikaal bvb. tokenkaart, gedragsboekje of klassikaal met kleuren, …
Belonen en bekrachtigen (eventueel onmiddellijk) van leerlingen die zich goed gedragen
Beloningssysteem individueel of klassikaal
Bewust maken van gedrag en effect op anderen via een gesprek of taak
Contact met opvoedingsverantwoordelijken
Groepsgesprek  onder leiding van de lk
Herhaling van de regels (mondeling en/of visueel)
Hulpmiddelen aanbieden bvb. stressbal, tangle, …
Individuele benadering m.b.v. pictogrammen (visuele ondersteuning)
Leerling zelf sanctie laten kiezen (mits realistisch)
Lessen i.f.v. training gewenst gedrag bvb. SOVA, seksuele voorlichting, werken aan weerbaarheid, …
Materiaal afgeven (bvb. GSM, oortjes, hoofddeksel, …)
Nablijven met een gepaste straf
Negeren indien dit nodig is gezien de problematiek van de individuele ll
Nota in agenda
Opschrijven wat er gebeurd is door de leerling zelf (mits de nodige reflectiemogelijkheden van de ll)
Preventieve maatregelen bvb. leren ontspannen, meditatie oefeningen, …
Privileges afnemen ( bvb. de kar wegbrengen in OV1) en dit niet definitief, maar tijdelijk (bvb. teruggeven wanneer gedrag beter is)
Rode kaart gerelateerd aan overtreding met opvolging door betrokken lk
Stappenplan opstellen en de ll deze leren gebruiken
Stille ruimte / rustklas voorstellen
Strafstudie
Time-out (TO) in bvb. de klas of gang
Time-outkaart
Verloren tijd buiten de lesuren inhalen
Visualiseren van het ongewenst gedrag (bvb. turven, stempel)
Vrijheid beperken (bvb. speeltijd binnen, pauze onder toezicht)
Waarschuwing verbaal en/of non verbaal
Zelfstandigheid beperken door bvb. iets niet alleen te mogen gaan halen, met bepaalde machines niet mogen werken, …