03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Leerlingenvervoer

SBSO Zonnebos voorziet vervoer naar en van de school. Alle leerlingen die de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs van de vrije keuze (een onderwijsnet) bezoeken en in Vlaanderen wonen hebben recht op gratis leerlingenvervoer. Hiervoor wordt de werkelijk minimale afstand langs de weg in aanmerking genomen van de woonplaats, de verblijfplaats, de opstapplaats en onze school. Vanaf het 4de opleidingsjaar in OV3, moeten leerlingen zich zelfstandig naar school en/of het internaat begeven.  Rechthebbende leerlingen ontvangen hiervoor een Buzzy Pazz. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken.

De leerling kan ook op andere manieren naar en van school gaan:

 • De ouders brengen de leerling naar school.
 • De leerling verplaatst zich op eigen initiatief met de Lijn.
 • De leerling komt met een eigen vervoermiddel (fiets, brommer, …) naar school.

Dit gebeurt best na overleg, mits gunstig advies van de klassenraad.

TOEGANKELIJKHEID

Het secretariaat leerlingenvervoer is op lesdagen toegankelijk op volgende uren:

maandag dinsdag woensdag Donderdag vrijdag
13u00 – 16u00 13u00 – 16u00 10u00 – 12u30 13u00 – 16u00 13u00 – 16u00

MEDEWERKERS

 • Charis Neudt (opvoeder – coördinatie leerlingenvervoer)
 • Sofie Peeters (opvoeder leerlingensecretariaat – aanvraag leerlingenvervoer ‘s-Gravenwezel)
 • Begoña Avellaneda G (aanvraag leerlingvervoer Brasschaat)
 • Karolien Vercammen (aanvraag leerlingvervoer Schoten)

CONTACT

ORGANISATIE

De Vlaamse Vervoersmaatschappij is verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer, met name voor:

 • het vastleggen van de reisroutes
 • het vastleggen van de behoeften
 • en het uitvoeren van de busdiensten

De Lijn kan de ritten uitvoeren met eigen voertuigen of kan de ritten uitbesteden aan derden. Onze school heeft geen inspraak bij de keuze van de vervoersmaatschappij.

PROCEDURE

Om met de schoolbus te mogen meerijden, dien je een aanvraag in bij juf Sofie van het leerlingensecretariaat. De aanvraag gaat naar de cel coördinatie leerlingenvervoer, die beslist of je aan de voorwaarden voldoet. Kom je in aanmerking voor de schoolbus, dan word je geplaatst op de aanwezigheidslijst van de bus die het dichtst in de buurt van je woonplaats komt. Vertrek- en aankomstuur, op- en afstapplaats delen wij mee aan de ouders.

AFSPRAKEN

Wij maakten enkele afspraken, in overleg met de busbegeleiders:

 • Je staat klaar op het afgesproken uur.  Soms kan het zijn dat je 5 minuten moet wachten.
 • Je geeft elke adreswijziging door aan de medewerkers van het leerlingenvervoer.
 • Je eet of drinkt niet in de bus.
 • Je verwittigt schriftelijk de busbegeleiding als je afwezig bent (minimum 2 dagen vooraf).
 • Je rijdt niet met een andere bus mee, tenzij dit zo werd afgesproken met één van de medewerkers van het leerlingenvervoer.
 • Je busbegeleider is telefonisch bereikbaar tot 19.00 uur.