03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Opleidingsvorm 4

WAT IS OPLEIDINGSVORM 4 (OV4)?

OV4 is een opleiding voor normaal- of hoogbegaafde leerlingen die omwille van specifieke onderwijsbehoeften niet optimaal kunnen participeren in het gewoon onderwijs. OV4 biedt studierichtingen aan zoals in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Dit wil zeggen dat de toelatingsvoorwaarden, overgangsvoorwaarden en studiebewijzen conform zijn aan deze van het gewoon voltijds secundair onderwijs.

OV4 is een opleidingsvorm binnen het buitengewoon onderwijs:  onze werking en omkadering zijn conform het buitengewoon onderwijs. Om je als leerling te kunnen inschrijven in OV4 moet je de juiste documenten bezitten die recht geven op deze buitengewone werking en omkadering.

Leerlingen die een opleiding genieten binnen OV4 volgen de leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. Deze leerlingen worden ondersteund vanuit een buitengewone omkadering.

DOELGROEP OV4 – CAMPUS VIA

  • Leerlingen met een normale of hoge begaafdheid

  • De specifieke onderwijsbehoeften kaderen binnen een diagnose ASS (autisme spectrum stoornis, type 9) en/of STOS (spraak-taalontwikkelingsstoornis, type 7).