Opleidingsvorm 4

WAT IS OPLEIDINGSVORM 4 (OV4)?

In opleidingsvorm 4 begeleiden we normaal- tot hoogbegaafde leerlingen met autisme (type 9) en/of spraak- of taalstoornis (type 7).

Onze leerlingen OV4 doorlopen in de beschermde leeromgeving van het buitengewoon onderwijs het curriculum van het regulier secundair onderwijs. Deze aangepaste leeromgeving speelt in op de cognitieve, communicatieve en sociaal-emotionele noden van onze leerlingen.

We leggen tijdens het leertraject de focus op:

 • de leerdoelen en eindtermen van het regulier onderwijs 1ste en 2de graad
 • de voorbereiding op een vervolgtraject derde graad op maat

ONZE TROEVEN

 • voorbereiding op herinstap regulier secundair onderwijs
 • aandacht voor leerplezier
 • oog voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • focus op respect en zelfvertrouwen
 • streven naar zelfstandig functioneren in de maatschappij
 • studiebegeleiding op maat
 • aandacht voor individuele noden
 • betrokken en gedreven leerkrachtenteam
 • begeleidingsteam
 • kleine campus in omgeving regulier onderwijs

 

STUDIEAANBOD

WEEKSCHEMA