Oog voor lekkers

“Oog voor lekkers” is een project dat 20 weken lang eenmaal per week gratis een stuk fruit aan de leerlingen geeft. De bedoeling  is om de leerlingen te stimuleren gezonde tussendoortjes mee te brengen. Dit project wordt gesteund door de Europese gemeenschap en het ministerie van landbouw.