Fout gedrag: Niet ernstig en eenmalig

  Ik raak anderen aan.
  Ik duw iemand met opzet.
  Ik scheld iemand uit.
Ik daag iemand uit.
  Ik bedreig iemand met woorden of gebaren.
  Ik drink energy drank op school.
Ik eet of drink zonder toestemming.
  Ik gebruik een GSM/SMARTPHONE buiten de speeltijd.
Ik stuur geen berichten en bel niet met mijn GSM.
Ik laad mijn GSM niet op in de klas.
  Ik raak anderen intiem aan.
  Ik lieg.
  Ik ben vergeten mijn agenda of nota te laten tekenen.
  Ik ben onbeleefd.
  Ik praat zonder toestemming van de leerkracht in de klas en in de rij.
  Ik rook tijdens de schooluren.
  Ik ben onoplettend in de klas.
  Ik ben mijn schoolmateriaal vergeten.
  Ik spiek tijdens een taak of toets.
  Ik kom te laat aan op school.
  Ik maak ongepaste grappen of opmerkingen.
  Ik spijbel.
  Ik zit samen met iemand in een toilethokje.
  Ik verstop mij tijdens de les.
  Ik loop weg uit de klas, refter of speelplaats zonder toelating.
  Ik weiger opdrachten of begeleiding.