Pedagogische aanpak lade 2

Fase niet gekend
Aanmoedigen en/of positief bekrachtiging van lln
Alternatief aanbieden bvb. muziek luisteren, ademhalingsoefeningen i.f.v. relaxatie, …
Begeleidend gesprek waarbij het van belang is om de oorzaak te achterhalen en het gewenst gedrag te benoemen
Binnen blijven tijdens de pauze en dit met zinvolle taken op het niveau van de leerling
Duidelijke afspraken maken en deze eventueel visueel ondersteunen
Extra opdracht geven op school of een huistaak
Herstelgesprek tussen alle betrokkenen bij het incident
Inhalen van lessen of taken
Klasgesprek over het incident of om de sfeer te bevorderen mits de lln hiertoe de mogelijkheden hebben (bvb. rond pesten, beleefdheid, …)
Klasplaats aanpassen i.f.v. nood van de leerling
Les wijden aan het incident of probleem (bvb. vuil achterlaten op speelplaats)
Materiaal afgeven (bvb. GSM tot 15.30u, …)
Nota in agenda
Opdracht om de klassfeer te verbeteren (bvb. een wandeling maken)
Positieve bijdrage aan de school laten leveren (bvb. opruimen van de speelplaats)
Privileges afnemen (bvb. de kar wegbrengen in OV1)
Rode kaart geven met een aangepaste straf (bvb. bij roken een opdracht hierover laten maken)
Straftaak onmiddellijk in de klas geven
Taken inhalen tijdens beloningsmoment (wanneer ze geen beloning verdiend hebben)
Time-out op de gang of in de klas met als doel om de ll af te zonderen
Waarschuwen (verbaal en/of non verbaal)
Waarschuwen en gewenst gedrag benoemen
Waarschuwen en wijzen op de mogelijke gevolgen
Fase 1 - 2 (0 - 6 maanden / 6 - 18 maanden)
Aanmoedigen en/of positief bekrachtiging van lln
Alternatief aanbieden bvb. muziek luisteren, ademhalingsoefeningen i.f.v. relaxatie, …
Duidelijke afspraken maken en deze eventueel visueel ondersteunen
Klasplaats aanpassen i.f.v. nood van de leerling
Les wijden aan het incident of probleem (bvb. vuil achterlaten op speelplaats)
Materiaal afgeven (bvb. GSM tot 15.30u, …)
Time-out op de gang of in de klas met als doel om de ll af te zonderen
Waarschuwen (verbaal en/of non verbaal)
Fase 3 (18 - 36 maanden)
Aanmoedigen en/of positief bekrachtiging van lln
Alternatief aanbieden bvb. muziek luisteren, ademhalingsoefeningen i.f.v. relaxatie, …
Begeleidend gesprek waarbij het van belang is om de oorzaak te achterhalen en het gewenst gedrag te benoemen
Binnen blijven tijdens de pauze en dit met zinvolle taken op het niveau van de leerling
Duidelijke afspraken maken en deze eventueel visueel ondersteunen
Herstelgesprek tussen alle betrokkenen bij het incident
Klasplaats aanpassen i.f.v. nood van de leerling
Les wijden aan het incident of probleem (bvb. vuil achterlaten op speelplaats)
Materiaal afgeven (bvb. GSM tot 15.30u, …)
Nota in agenda
Positieve bijdrage aan de school laten leveren (bvb. opruimen van de speelplaats)
Straftaak onmiddellijk in de klas geven
Time-out op de gang of in de klas met als doel om de ll af te zonderen
Waarschuwen (verbaal en/of non verbaal)
Fase 4 - 5 (3 - 7 jaar / 7 - 12 jaar)
Aanmoedigen en/of positief bekrachtiging van lln
Alternatief aanbieden bvb. muziek luisteren, ademhalingsoefeningen i.f.v. relaxatie, …
Begeleidend gesprek waarbij het van belang is om de oorzaak te achterhalen en het gewenst gedrag te benoemen
Binnen blijven tijdens de pauze en dit met zinvolle taken op het niveau van de leerling
Duidelijke afspraken maken en deze eventueel visueel ondersteunen
Extra opdracht geven op school of een huistaak
Herstelgesprek tussen alle betrokkenen bij het incident
Inhalen van lessen of taken
Klasgesprek over het incident of om de sfeer te bevorderen mits de lln hiertoe de mogelijkheden hebben (bvb. rond pesten, beleefdheid, …)
Klasplaats aanpassen i.f.v. nood van de leerling
Les wijden aan het incident of probleem (bvb. vuil achterlaten op speelplaats)
Materiaal afgeven (bvb. GSM tot 15.30u, …)
Nota in agenda
Opdracht om de klassfeer te verbeteren (bvb. een wandeling maken)
Positieve bijdrage aan de school laten leveren (bvb. opruimen van de speelplaats)
Privileges afnemen (bvb. de kar wegbrengen in OV1)
Rode kaart geven met een aangepaste straf (bvb. bij roken een opdracht hierover laten maken)
Straftaak onmiddellijk in de klas geven
Taken inhalen tijdens beloningsmoment (wanneer ze geen beloning verdiend hebben)
Time-out op de gang of in de klas met als doel om de ll af te zonderen
Waarschuwen (verbaal en/of non verbaal)
Waarschuwen en gewenst gedrag benoemen
Waarschuwen en wijzen op de mogelijke gevolgen