Pedagogische aanpak lade 1

Fase niet gekend
Begeleiding opstarten in samenwerking met de cel LLB
Begeleiding opstarten tijdens een BB-uur (bvb. SOVA training)
Bemiddelingstraject waarbij er via een dienst (o.a. Elegast) bemiddeld wordt tussen bvb. ll – lk
Contact opnemen met opvoedingsverantwoordelijken
Context schetsen: zelf de situatie analyseren en bespreken met betrokken personen (o.a. kijken naar welke stappen je ondernomen hebt als lk)
Duidelijk signaal geven naar ll als waarschuwing + gevolgen benoemen indien actie zich nog eens voordoet
Gewenst gedrag aanleren a.d.h.v. bvb. belonen, zelfbeheersingstechnieken, …
Herstelgesprek tussen lk – ll – ouders – dader – slachtoffer – directie
Herstellen van materiële schade (te regelen met respectievelijke TA)
Hoorzitting met opvoedingsverantwoordelijken n.a.v. een incident
Instanties (politie / JRB) op de hoogte brengen (telefonisch / schriftelijk), klacht neerleggen, melding maken
Isoleren met intentie om tot rust te laten komen, ergere situaties voorkomen of te vermijden en dit kan zowel binnen als buiten de klas zijn bvb. een TO of bewust in nabijheid van lk blijven
Klasgesprek rond de situatie en mits lln de mogelijkheden hebben om dit te doen
Nablijven
Nota schrijven in de agenda
Samenwerkingsopdracht voor een ll, tussen lln, tussen ll – lk
Schadevergoeding betalen  bvb. na vandalisme of diefstal
Schorsing van de school en dit preventief, met eventueel definitief
Schorsing van de speelplaats, klas, refter… met aangepaste taken
Strafstudie of alternatieve strafstudie zoals bvb. meehelpen met klusjesmannen en dit onder toezicht van diegene die de sanctie geeft
Time-out (TO) preventief om de ll te verwijderen uit de situatie, om de andere lln tot rust te laten komen
Time-out project opstarten bij een externe dienst en eventueel verplicht
Fase 1 - 2 (0 - 6 maanden / 6 - 18 maanden)
Begeleiding opstarten in samenwerking met de cel LLB
Begeleiding opstarten tijdens een BB-uur (bvb. SOVA training)
Contact opnemen met opvoedingsverantwoordelijken
Duidelijk signaal geven naar ll als waarschuwing + gevolgen benoemen indien actie zich nog eens voordoet
Hoorzitting met opvoedingsverantwoordelijken n.a.v. een incident
Instanties (politie / JRB) op de hoogte brengen (telefonisch / schriftelijk), klacht neerleggen, melding maken
Schadevergoeding betalen  bvb. na vandalisme of diefstal
Time-out (TO) preventief om de ll te verwijderen uit de situatie, om de andere lln tot rust te laten komen
Fase 3 (18 - 36 maanden)
Begeleiding opstarten in samenwerking met de cel LLB
Begeleiding opstarten tijdens een BB-uur (bvb. SOVA training)
Bemiddelingstraject waarbij er via een dienst (o.a. Elegast) bemiddeld wordt tussen bvb. ll – lk
Contact opnemen met opvoedingsverantwoordelijken
Context schetsen: zelf de situatie analyseren en bespreken met betrokken personen (o.a. kijken naar welke stappen je ondernomen hebt als lk)
Duidelijk signaal geven naar ll als waarschuwing + gevolgen benoemen indien actie zich nog eens voordoet
Herstellen van materiële schade (te regelen met respectievelijke TA)
Hoorzitting met opvoedingsverantwoordelijken n.a.v. een incident
Instanties (politie / JRB) op de hoogte brengen (telefonisch / schriftelijk), klacht neerleggen, melding maken
Isoleren met intentie om tot rust te laten komen, ergere situaties voorkomen of te vermijden en dit kan zowel binnen als buiten de klas zijn bvb. een TO of bewust in nabijheid van lk blijven
Nablijven
Nota schrijven in de agenda
Schadevergoeding betalen  bvb. na vandalisme of diefstal
Schorsing van de speelplaats, klas, refter… met aangepaste taken
Strafstudie of alternatieve strafstudie zoals bvb. meehelpen met klusjesmannen en dit onder toezicht van diegene die de sanctie geeft
Time-out (TO) preventief om de ll te verwijderen uit de situatie, om de andere lln tot rust te laten komen
Fase 4 - 5 (3 - 7 jaar / 7 - 12 jaar)
Begeleiding opstarten in samenwerking met de cel LLB
Begeleiding opstarten tijdens een BB-uur (bvb. SOVA training)
Bemiddelingstraject waarbij er via een dienst (o.a. Elegast) bemiddeld wordt tussen bvb. ll – lk
Contact opnemen met opvoedingsverantwoordelijken
Context schetsen: zelf de situatie analyseren en bespreken met betrokken personen (o.a. kijken naar welke stappen je ondernomen hebt als lk)
Duidelijk signaal geven naar ll als waarschuwing + gevolgen benoemen indien actie zich nog eens voordoet
Gewenst gedrag aanleren a.d.h.v. bvb. belonen, zelfbeheersingstechnieken, …
Herstelgesprek tussen lk – ll – ouders – dader – slachtoffer – directie
Herstellen van materiële schade (te regelen met respectievelijke TA)
Hoorzitting met opvoedingsverantwoordelijken n.a.v. een incident
Instanties (politie / JRB) op de hoogte brengen (telefonisch / schriftelijk), klacht neerleggen, melding maken
Isoleren met intentie om tot rust te laten komen, ergere situaties voorkomen of te vermijden en dit kan zowel binnen als buiten de klas zijn bvb. een TO of bewust in nabijheid van lk blijven
Klasgesprek rond de situatie en mits lln de mogelijkheden hebben om dit te doen
Nablijven
Nota schrijven in de agenda
Samenwerkingsopdracht voor een ll, tussen lln, tussen ll – lk
Schadevergoeding betalen  bvb. na vandalisme of diefstal
Schorsing van de school en dit preventief, met eventueel definitief
Schorsing van de speelplaats, klas, refter… met aangepaste taken
Strafstudie of alternatieve strafstudie zoals bvb. meehelpen met klusjesmannen en dit onder toezicht van diegene die de sanctie geeft
Time-out (TO) preventief om de ll te verwijderen uit de situatie, om de andere lln tot rust te laten komen
Time-out project opstarten bij een externe dienst en eventueel verplicht