Zorgbeleid

Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen, bieden we zorg aan op verschillende niveaus.

BREDE BASISZORG

Bepaalde maatregelen/aanpassingen bieden leerkrachten en scholen aan alle leerlingen aan. Deze redelijke aanpassingen horen thuis in de brede basiszorg.

Brede basiszorg op schoolniveau:

 • Op aparte campus in omgeving gewoon onderwijs
 • Algemene projecten (gezonde voeding, digitale wereld, pesten, …)
 • Begeleide vrije momenten
 • Keuze leermaterialen
 • Smartschool
 • Visualisaties
 • Studiebegeleiding / Studieplanning
 • Permanente evaluatie, opbouw examensysteem
Brede basiszorg op leerling- en/of klasniveau:
 
 • Beperkt aantal leerlingen per klas
 • Individuele werktafels met opbergruimte
 • Aangepast cognitief aanbod
 • Digitale agenda
 • Planner
 • Leren leren
 • Pre-teaching

VERHOOGDE ZORG

Wanneer de brede basiszorg onvoldoende is, kan men specifieke maatregelen/aanpassingen bieden aan specifieke leerlingen. Deze maatregelen worden steeds geïmplementeerd in overleg met de orthopedagoog.

Op leerling- en/of klasniveau:
 • STICORDI
 • Stappenplannen
 • Time-out
 • Stille refter
 • Stille ruimte
 • Paramedische ondersteuning in de klas
 • Individuele begeleiding

UITBREIDING VAN ZORG

Het CLB wordt betrokken wanneer ook de verhoogde zorg onvoldoende blijkt. Deze volgende stap noemt: uitbreiding van zorg. CLB en school gaan samen met de betrokkenen op zoek naar mogelijke antwoorden. Dit kan eventueel uitmonden in extra onderzoek of begeleiding.