Studie-aanbod

We organiseren GEEN derde graad. We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen integreren via een doorstroom naar het gewoon secundair onderwijs (inclusie-gedachte). Deze overstap wordt degelijk en in samenwerking met de school van het gewoon onderwijs voorbereid.