03 680 12 50 info@zonnebos.eu

 

Observatiejaar

In het observatiejaar (OBS) willen wij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs verzachten. We stimuleren de schoolse ingesteldheid en leergierigheid van de leerlingen en willen hun zelfvertrouwen vergroten. We beperken daarom het aantal leerkrachten binnen het observatiejaar. De leerlingen krijgen 16 lestijden Algemene en Sociale Vorming en 16 lestijden Beroepsgerichte Vorming. De lessen GASV (Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming) ondersteunen de BGV-lessen door de nodige cognitieve vaardigheden aan te bieden, zoals thematisch werk, functionele reken- en taalvaardigheden. We besteden ook bijzondere aandacht aan de relationele en sociale vorming van onze leerlingen. In de lessen BGV (Beroepsgerichte Vorming) maken de leerlingen kennis met de materialen en technieken van de verschillende beroepsopleidingen die onze school aanbiedt. Bij inschrijving maken zij een voorkeuze tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ sector.

HARDE SECTOR

  • Autohulpmecanicien
  • Interieurbouwer
  • Metselaar
  • Tuinbouwer

ZACHTE SECTOR

  • Grootkeukenmedewerker
  • Kappersmedewerker
  • Logistiek assistent

De lessentabellen van het observatiejaar vindt u hieronder:

OBS ZACHTOBS HARD
GASV9uGASV9u
ICT1uICT1u
Sociale Vaardigheden1uSociale Vaardigheden1u
LBV2uLBV2u
Lichamelijke opvoeding2uLichamelijke opvoeding2u
Grootkeuken2uAuto4u
Koken3uHout4u
Logistiek3uTuin4u
Onderhoud& Textiel3uMetsen4u
Kappen3u
Verzorging2u

Zowel tijdens als op het einde van het schooljaar wordt de leerling grondig geëvalueerd in functie van een geschikte beroepsopleiding.  De klassenraad geeft hierin een advies. Hierbij houden wij rekening met de persoonlijke voorkeur, de aanleg en de capaciteiten van de leerling.  Dit gebeurt in overleg met de leerling, de ouders en het CLB.