03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Logistiek assistent

BEROEPSPROFIEL

De leerling heeft later een ondersteunende functie in een rusthuis of departement van een ziekenhuis.  De  taken die de leerling uitvoert zijn onder geen enkele voorwaarde verzorgend of verplegend. Dit betekent:

  • huishoudelijke taken verrichten

  • hotelactiviteiten verrichten

  • ondersteunende administratieve taken opnemen

  • intern transport van patiënten verzekeren

  • onderhoud van materiaal uitvoeren

Een goede lichamelijke conditie hebben, vlot kunnen samenwerken in een team, taken kunnen uitvoeren volgens een planning, vlot contacten leggen, een behulpzame houding hebben en zich houden aan het beroepsgeheim, zijn belangrijke voorwaarden om de opleiding met succes te kunnen voltooien.

BEROEPSGERICHTE VAKINHOUDEN

Binnen de BGV-vakken leren wij allereerst de basistechnieken van de beroepsopleiding aan. Door praktijkervaringen binnen de school en tijdens stages aan te bieden, kan de leerling de elementaire kennis omzetten in praktische handelingen. Naast het aanleren van werkattitudes is het verwerven van de nodige sociale vaardigheden  een noodzakelijk onderdeel van ons lessenpakket.  De leerlingen moeten niet allen met anderen kunnen samenwerken maar ook met mensen kunnen werken. In het volgende schema vindt u een overzicht van de lessentabel logistiek assistent.

 2de3de4de5de
GASV6u6u6u6u
Projectuur--1u1u
ICT1u1u--
LBV2u2u2u2u
Lichamelijke opvoeding2u2u2u2u
Logistieke taken8u8u4u4u
Voeding2u3u3u3u
Verzorging2u2u2u2u
Textiel3u2u2u2u
Leefomgeving4u4u3u3u
Animatie2u2u--
Administratie--2u2u
32u32u32u32u
EINDE OPLEIDING

De leerling vindt later werk als assistent voor verpleegkundig en verzorgend personeel in klinieken, rusthuizen en andere sociale voorzieningen.