03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Klassenraad

De klassenraad is een wekelijkse vergadering van leden van het schoolteam die betrokken zijn bij de begeleiding van een pedagogische eenheid en/of een leerling.  Tijdens onze klassenraad worden begeleidingsmaatregelen en de vorderingen van leerlingen besproken, opgesteld of aangepast. De klasdirecteur, coördinator, technisch adviseur of directeur zit deze vergadering voor. We onderscheiden 8 soorten klassenraden:

  • begeleidingsklassenraad: we passen de handelingsplannen van leerlingen aan op gedragsmatig, sociaal-emotioneel en leervlak.
  • rapportklassenraad: we bespreken de vorderingen van leerlingen op leerprestatie, gedrag en werkattitudes naar aanleiding van een rapport.
  • stageklassenraad: we beslissen leerlingen toe te laten tot stages en evalueren hun stage-ervaring.
  • activiteitenklassenraad: we plannen en organiseren activiteiten, gwp’s en uitstappen.
  • vakkenklassenraad: we sturen onze vakinhouden bij naargelang de leerinhoudelijke aandachtspunten van de leerling.
  • infoklassenraad: de directeur geeft informatie over beleid, regelingen en opties binnen de school.
  • bijzondere klassenraad: de directeur roept de klassenraad samen wanneer bijzondere omstandigheden dit vragen.
  • delibererende klassenraad: De delibererende klassenraad beslist over de toekenning van een oriënteringsattest, getuigschrift, studiegetuigschrift of een diploma.

Ook niet-leerkrachten kunnen de klassenraad bijwonen.