03 680 12 50 info@zonnebos.eu

Autohulpmecanicien

BEROEPSPROFIEL

De leerling werkt later als assistent in een garage of bandencentrale. Dit betekent:

  • een kleine onderhoudsbeurt volgens het onderhoudsschema van de constructeur uitvoeren

  • tekorten na visuele controle rapporteren

  • eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen vervangen

  • banden vervangen en herstellen

Interesse en inzicht in techniek, een vlotte handvaardigheid, een passie voor auto’s en een goede lichamelijke conditie – fysieke zware (handen)arbeid – zijn van essentieel belang om de opleiding te kunnen voltooien.

BEROEPSGERICHTE VAKINHOUDEN

Binnen de BGV-vakken leren wij allereerst de basistechnieken van de beroepsopleiding aan. Het hanteren van gereedschappen, het demonteren en monteren van onderdelen, eenvoudige metaalbewerking, … Door praktijkervaringen binnen de school en tijdens stage aan te bieden, kan de leerling de elementaire kennis omzetten in praktische handelingen. Tijdens de lessen gaat er ook veel aandacht naar de werkattitudes van de leerlingen en het zorgvuldig naleven van de specifieke veiligheidsregels. In het volgende schema vindt u een overzicht van de lessentabel autohulpmecanicien:

 2de3de4de5de
GASV6u6u6u6u
Projectuur--1u1u
ICT1u1u--
LBV2u2u2u2u
Lichamelijke opvoeding2u2u2u2u
Autotechnieken7u7u13u13u
Montage/demontage7u7u3u3u
Metaal5u5u3u3u
Elektriciteit2u2u2u2u
32u32u32u32u
EINDE OPLEIDING

Na deze beroepsopleiding kan de leerling werk vinden in een bandencentrale, een garage, de autosector en metaal-aanverwante sectoren.