03 680 12 50 info@zonnebos.eu

 ASV & BGV

Wij willen de leerling voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in het gewone werk- en leefmilieu. Onderling overleg en afstemming tussen lessen BGV en ASV zijn daarin een grote troef.

DE GEÏNTEGREERDE ALGEMENE SOCIALE VORMING (GASV)

We leggen de klemtoon op het trainen van functionele vaardigheden en attitudes van de leerling. Daartoe werken we binnen een domein en project thematisch. De projecten en  thema’s zijn aangepast aan en gespreid over de 3 fasen van de opleiding: observatiefase, opleidingsfase en kwalificatiefase. Binnen de 3 domeinen – leven, werken en wonen – wordt GASV opgedeeld in volgende projecten:

  • Leefomgeving
  • Verantwoordelijkheid
  • Naar Zelfstandigheid
  • Communicatie
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Onze aarde en milieu
  • De weg naar het Rijbewijs
  • Arbeidsbegeleiding

Binnen deze projecten zijn de leerinhouden per fase gebundeld in verschillende grote thema’s. Daarnaast wordt er binnen GASV ook BGV-ondersteunend gewerkt specifiek gericht naar de desbetreffende opleiding d.m.v. functionele taal-, reken- en contactvaardigheden.

DE BEROEPSGERICHTE VORMING (BGV)

Binnen de lessen BGV trainen wij de leerling op een toekomst in een gewoon arbeidsmilieu. Enerzijds bieden wij algemene competenties aan zoals het leren omgaan met verschillende materialen en gereedschappen. Anderzijds is de BGV ook heel specifiek. Stapsgewijs brengen wij inzichten, vaardigheden en attitudes bij die nodig zijn om het takenpakket uit te voeren dat hoort bij het gekozen beroep. Het beroepsprofiel van de opleiding is daarbij de leidraad.