kleur-BuSO-Zonnebos GON/ION werking

“Geef me geen lichtere last om te dragen, maar geef me sterkere vleugels om te vliegen”

WAT IS GON?
Geïntegreerd Onderwijs is er voor leerlingen met een stoornis, beperking en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden in het gewoon onderwijs.
De GON begeleiding biedt ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (= BuSO Zonnebos), opdat leerlingen de lessen kunnen blijven volgen in hun vertrouwde school, in hun gewone leeromgeving (eigen school = gastschool), met hun specifieke onderwijsleerbehoeftes.
Op basis van de onderwijsbehoeften en handelingsgerichte diagnostiek zal het CLB een gemotiveerd verslag opmaken. Dit verslag is een officieel samenwerkingsakkoord tussen de GON partners en beschrijft onder meer de zorgvragen van de leerling, de ouders en de school. We werken schoolondersteunend, waarbij we ingaan op zorgvragen van de school, in combinatie met individuele begeleiding.

Afhankelijk van de problematiek wordt een type toegekend. Het aantal uren en jaren GON is afhankelijk van de aard en de ernst van de beperking. De uren worden schoolondersteunend of individueel aangewend.

 

WAT IS ION?
Inclusief onderwijs laat kinderen met speciale noden les volgen in het gewoon onderwijs. Hierbij volgen ze een aangepast traject (eindtermen hoeven niet te worden bereikt) en krijgen ze extra begeleiding. Centraal staat het leren en participeren in de klas met aandacht voor sociale integratie. Zo kan de leerling zich aanvaard voelen en groeien de andere leerlingen op met het besef dat alle mensen verschillend zijn. De nadruk ligt op het aanvaarden van verscheidenheid.
Inclusie is geen cognitieve of sociale snelcursus om een kind vooruit te krijgen. Het is wel een geleidelijk groeien van het kind, om zichzelf te kunnen ontplooien in alle domeinen, volgens eigen ritme.
Het kind krijgt een individuele begeleiding op maat. Dit wordt aangeboden door de klasleerkracht, andere leerkrachten, de professionele ION-begeleider en / of een vrijwilliger.
De ION-begeleiding biedt ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (= BuSO Zonnebos), opdat de leerling de lessen kan volgen in de vertrouwde school in hun eigen leeromgeving (eigen school = gastschool), met hun specifieke onderwijsleerbehoeftes.
Via een verslag buitengewoon onderwijs type 2, opgesteld door het CLB, wordt een aanvraag tot ION ingediend bij het departement Onderwijs. Na goedkeuring, wordt er zo snel mogelijk met de betrokken partijen samen gezeten om een aangepast traject te bespreken.