kleur-BuSO-Zonnebos Waarom kiezen voor ons

“Geef me geen lichtere last om te dragen, maar geef me sterkere vleugels om te vliegen”

WIJ BRENGEN EXPERTISE

Ons multidisciplinair team bestaat uit opvoedkundigen, logopedisten en kinesisten. Onze professionaliteit is opgebouwd door opleiding, jarenlange ervaring en regelmatige bijscholing. Ons GON-team heeft binnen de verschillende vakgebieden specialismen ontwikkeld, zoals visuele en auditieve stoornissen, autismespectrumstoornissen, gedragsstoornis, dyspraxie, dysfasie, e.a.

 

WIJ BIEDEN ZORG OP MAAT

Specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren zijn de basis voor de GON begeleiding. Door een grondige analyse van de beginsituatie brengen we de hulpvraag in kaart. Zo kunnen we aan de hand van het handelingsplan de meest gerichte zorg door de meest geschikte begeleider bieden.

 

WIJ KOMEN TOT BIJ U

Onze begeleiding wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van het schoolteam. Alle onderwijsniveaus komen aan bod. Ons GON-team is aanwezig in kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO & BSO), deeltijds onderwijs en hoger onderwijs.

 

WIJ VERLEGGEN GRENZEN

BuO Zonnebos maakt deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In het belang van de leerlingen stellen we onze dienstverlening dan ook open voor een brede waaier aan scholen binnen onze regio.

 

WIJ KUNNEN IETS VOOR U BETEKENEN

Onze begeleiding varieert van specifieke en individuele leerlingbegeleiding tot het ondersteunen van leerkrachten en schoolteams.

De instapdata zijn 1 september en 1 oktober van elk schooljaar. Een begeleidingsdossier opstarten vereist een degelijke voorbereiding. De aanmelding gebeurt best ruim vooraf.