kleur-BuSO-Zonnebos Partners

“Geef me geen lichtere last om te dragen, maar geef me sterkere vleugels om te vliegen”

DE OUDERS / VOOGD ALS VERTEGENWOORDIGERS VAN HET KIND

Als ouders ken je je  kind het best, daarom is het belangrijk dat jullie een duidelijk beeld schetsen van jullie kind. Op die manier kunnen we een optimale begeleiding bieden.

 

DE LEERKRACHT, DIRECTIE EN/OF ZORGCOÖRDINATOR ALS VERTEGENWOORDIGERS VAN DE GASTSCHOOL

De school heeft nood aan duidelijke info over bezorgdheden en onderwijsleerbehoeftes.

Zij geven ons info over:

  • het functioneren van de leerling op school
  • de manier van werken en samenwerken met GON-begeleiders

 

 HET CLB (van de gastschool)

Het CLB:

  • bekijkt op basis van de onderwijsbehoeften en het (multidisciplinair) onderzoeksverslag of de leerling baat zou kunnen hebben bij GON
  • maakt een gemotiveerd verslag op
  • is aanwezig bij startvergaderingen
  • wordt steeds uitgenodigd op belangrijke overlegmomenten
  • verwijst door als er een vraag is naar externe hulpverlening

 

EEN GON-BEGELEIDER EN/OF GON-COÖRDINATOR VAN DE DIENSTVERLENENDE SCHOOL (BuSO Zonnebos)

Onze begeleiders maken deel uit van een groot multidisciplinair team van onderwijs- en opvoedkundigen, logopedisten en kinesisten.
Bij de aanmelding of startgesprek trachten we in kaart te brengen wat de talenten en hulpvragen van uw kind op schools vlak en sociale integratie zijn.  Op die manier krijgen we een eerste zicht op hoe we de GON-begeleiding gaan invullen.