03 680 12 50 info@zonnebos.eu

kleur-BuSO-Zonnebos Onze diensten

Verschillende diensten zijn dagelijks in de weer om de organisatie vlot draaiende te houden.

Op het leerlingensecretariaat kunnen leerlingen, ouders, medewerkers terecht met hun directe vragen. Bezoekers melden er zich ook steeds aan.

De cel leerlingenvervoer regelt het vervoer van en naar school met de schoolbussen, de reservaties van onze handicar en het transport voor de extra-muros activiteiten. Daar is ook het directe aanspreekpunt voor de busbegeleiders en chauffeurs.

In het schoolrestaurant wordt dagelijks een vers middagmaal bereid. Jongeren van het internaat krijgen er ook hun ontbijt en avondmaal.

Het personeelssecretariaat beheert de dossiers van het onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel. Daar gebeurt ook de coördinatie van de refterwerking, het onderhoud en de bestellingen.

De vereniging Vriendenkring organiseert activiteiten ter ondersteuning van de leerlingen en van de schoolwerking.

Op de campus vind je ook een vestiging van het CLB, met een vast team voor buitengewoon onderwijs.

Naast het BuSO heeft Zonnebos ook een school voor buitengewoon basisonderwijs en een internaat met 3 vestigingen.