03 680 12 50 info@zonnebos.eu

kleur-BuSO-Zonnebos Onze begeleiding

Dagelijks staan ons 120-koppig schoolteam klaar voor de onderwijs- en opvoedkundige begeleiding van onze leerlingen.
We onderscheiden verschillende subteams die samen de schoolwerking maken.

Onze cel leerlingenbegeleiding is multidisciplinair samengesteld, bestaat uit leden van het leraren- , ondersteunings- en paramedisch team, en werkt onder leiding van de directie.

De klassenraad bestaat uit de leerkrachten, ondersteunend en paramedisch personeel.  Die volgt de vorderingen van de leerlingen op  aan de hand van een individueel handelingsplan.  Dit plan beschrijft de stappen die ondernomen worden om de leer- en ontwikkelingsdoelen te bereiken.   Daarnaast worden de leerresultaten en attitudes per leerling bijgehouden zodat er steeds gezocht kan worden naar een passende begeleiding.