03 680 12 50 info@zonnebos.eu

kleur-BuSO-Zonnebos Missie

Het basisidee van de ‘zon’ die ook in het ‘bos’ schijnt is ook een verwijzing naar de ligging van onze school. De groene, bosrijke omgeving en de open ruimte creëert een rustgevend én stimulerend leef -, leer – en werkklimaat.

De drie figuurtjes symboliseren de leerlingen. Zij zijn gelijk en moeten gelijkwaardige kansen krijgen, maar tevens zijn zij verschillend en uniek, met hun specifieke handicap en noden, maar vooral met hun specifieke kwaliteiten en mogelijkheden.
Ook staan deze figuurtjes voor de verschillende opleidingsvormen die aangeboden worden: de opleidingsvorm 1 die voorbereidt op integratie in een beschermd leefmilieu, de opleidingsvorm 2 die opleidt tot zo zelfstandig mogelijk functioneren in een beschermde leef – en werkomgeving, de opleidingsvorm 3 die deelname aan het reguliere sociale en professionele leven beoogt door een aangepaste  beroepsopleiding te verstrekken en de opleidingsvorm 4 die vanuit de inclusiegedachte integrerend werkt naar het gewoon secundair onderwijs.

De horizonlijn geeft onze bestemming en het permanent planmatig en doelgerichte handelen aan. Tegelijk staat deze lijn voor de stevige ‘basis-voor-het-leven’ die schoolverlaters meekrijgen.
De cirkel is op de horizonlijn onderbroken. Het is een opgaande zon die verwijst naar het steeds weerkerende handelingsproces en de openheid voor vernieuwing. Daarenboven vormt deze onderbroken cirkel enerzijds een beschermende koepel die de school biedt en waarin de leerling centraal staat, maar waarbinnen het kind, de puber, de adolescent ook de vrije ruimte krijgt om zelfstandig eigen bewuste keuzes te maken.
De ontstane lijn is tevens een ‘omega’, een teken voor het nooit eindigend streven naar kwaliteitsvol onderwijs.

Om deze missie waar te maken is de positieve inbreng van alle betrokkenen noodzakelijk: ouders die in een vertrouwensrelatie samenwerken aan de opvoeding van hun kind, leerlingen die een antwoord krijgen op hun hulpvraag en kunnen bijdragen tot het schoolleven, teamleden die met enthousiasme en op een professionele basis hun functie opnemen, een schoolbestuur dat de bijzondere behoeften onderkent en erkent.

Leon Nassen
Directeur