metselaar Metselaar

BEROEPSPROFIEL

De leerling werkt later als metselaar in een bouwbedrijf.

Dit betekent:

  • mortel aanmaken
  • stenen slijpen en ze aanbrengen
  • een steiger opzetten
  • bouwprofielen plaatsen en afschrijven
  • eenvoudig metselwerk uitvoeren (half- en éénsteense muren, opgaand metselwerk, …)
  • bekisten en ontkisten, betonstaalvlechten
  • kleine elementen in beton vervaardigen en plaatsen

Inzicht in rekenen, meten en plan lezen, interesse in bouw en renovatie, geen last hebben van hoogtevrees, een goede lichamelijke conditie – fysieke zware (handen)arbeid – en graag in open lucht werken (in alle weersomstandigheden) zijn van essentieel belang om de opleiding te kunnen voltooien.

 

BEROEPSGERICHTE VAKINHOUDEN

Binnen de BGV-vakken leren wij allereerst de basistechnieken van de beroepsopleiding aan.

Door praktijkervaringen binnen de school en tijdens stage aan te bieden, kan de leerling de elementaire kennis omzetten in praktische handelingen.

Tijdens de lessen gaat er ook veel aandacht naar de werkattitudes van de leerlingen en het zorgvuldig naleven van de specifieke veiligheidsregels.

In het volgende schema vindt u een overzicht van de lessentabel metselaar:

 

EINDE OPLEIDING

Na deze beroepsopleiding kan de leerling werk vinden in de bouwsector als metselaar, handlanger bouw, bekister, ijzervlechter, productiemedewerker prefab beton, assistent vloerder – tegelzetter, sloper en wegenwerker.