kleur-BuSO-Zonnebos Logistiek assistent

BEROEPSPROFIEL

De leerling heeft later een ondersteunende functie in een rusthuis of departement van een ziekenhuis.  De  taken die de leerling uitvoert zijn onder geen enkele voorwaarde verzorgend of verplegend.

Dit betekent:

  • huishoudelijke taken verrichten
  • hotelactiviteiten verrichten
  • ondersteunende administratieve taken opnemen
  • intern transport van patiënten verzekeren
  • onderhoud van materiaal uitvoeren

Een goede lichamelijke conditie hebben, vlot kunnen samenwerken in een team, taken kunnen uitvoeren volgens een planning, vlot contacten leggen, een behulpzame houding hebben en zich houden aan het beroepsgeheim, zijn belangrijke voorwaarden om de opleiding met succes te kunnen voltooien.

BEROEPSGERICHTE VAKINHOUDEN

Binnen de BGV-vakken leren wij allereerst de basistechnieken van de beroepsopleiding aan.

Door praktijkervaringen binnen de school en tijdens stages aan te bieden, kan de leerling de elementaire kennis omzetten in praktische handelingen.

Naast het aanleren van werkattitudes is het verwerven van de nodige sociale vaardigheden  een noodzakelijk onderdeel van ons lessenpakket.  De leerlingen moeten niet allen met anderen kunnen samenwerken maar ook met mensen kunnen werken.

In het volgende schema vindt u een overzicht van de lessentabel logistiek assistent.

 

EINDE OPLEIDING

De leerling vindt later werk als assistent voor verpleegkundig en verzorgend personeel in klinieken, rusthuizen en andere sociale voorzieningen.