kleur-BuSO-Zonnebos Inschrijven 2017 – 2018

De inschrijvingsprocedure bestaat uit verschillende stappen. Pas wanneer al deze stappen correct werden doorlopen, kan men van een inschrijving spreken.

 INSCHRIJVINGSPROCEDURE

  1. Online registreren op deze site. Registratie gebeurt door het invullen van de registratiefiche. De registratiefiche kan pas ingevuld worden vanaf maandag 6 maart, 10:00. 
  2. U wordt chronologische volgens registratie uitgenodigd voor een intakegesprek. U zal gebeld worden uiterlijk op vrijdag 17 maart indien u op gesprek kan komen. Indien u op de wachtlijst staat, zal u een mail ontvangen op uiterlijk vrijdag 17 maart.
  3. Het intakegesprek houdt in:
    • Kennismaking
    • Toetsing toelatingsvoorwaarden: contact vorige school, CLB en eventuele andere diensten
  4. Inschrijving

KLIK HIERONDER OP DE REGISTRATIEFICHE NAAR KEUZE.