kleur-BuSO-Zonnebos Doelgroep

“Geef me geen lichtere last om te dragen, maar geef me sterkere vleugels om te vliegen”

Voor kinderen kleuteronderwijs/ lagere school / secundair onderwijs/ hoger onderwijs (niet universitair)
met specifieke onderwijsleerbehoeftes bij volgende types / attesten:

type 1 / type basisaanbod: indien het voorafgaande schooljaar minstens 9 maanden aaneensluitend in BO te hebben gezeten

type 2: ION (inclusief onderwijs)

type 3: ADHD, gedragsstoornis, angststoornis, hechtingsstoornis, oppositioneel opstandig gedrag en indien het voorafgaande schooljaar minstens 9 maanden aaneensluitend in BO te hebben gezeten

type 4: motorische problematieken

type 6: visuele problemen

type 7: auditieve problemen, spraak- of taalstoornis

type 9: ASS/ pervasieve ontwikkelingsstoornis