kleur-BuSO-Zonnebos Bestuur

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Secundair Onderwijs Agora. De leiding en het beheer van Invento GO! scholengroep en van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geregeld door het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs. Er worden 3 bestuurniveau’s, elk met hun eigen bevoegdheden, onderscheiden.

LOKAAL NIVEAU

Op het lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De directeur van BuSO Zonnebos is Machteld Aerts.

TUSSENNIVEAU

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Deze scholengroepen worden bestuurd door 4 organen:

 • een algemene vergadering
 • een raad van bestuur
 • een algemeen directeur
 • een college van directeurs

De raad van bestuur van Invento GO! scholengroep vormt de inrichtende macht van de scholen die tot deze scholengroep behoren en op die manier ook van BuSO Zonnebos. De algemeen directeur van Invento GO! scholengroep is Patrick Hennes.

 • p.a. Langestraat 221, 2240 Zandhoven
 • Telefoon: 03/658 52 31
 • Fax: 03/658 42 91
 • E-mail: contact@inventoscholen.be
 • Website: inventoscholen.be

CENTRAAL NIVEAU

Op het centraal niveau zijn de Raad van het GO! en de afgevaardigd bestuurder bevoegd voor die centrale materies die hen toegewezen werden door het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs. De afgevaardigd bestuurder van het GO! is Raymonda Verdyck.

 • GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
 • Huis van het GO!
 • Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
 • Telefoon: 02/790 92 00
 • Fax: 02/790 92 01
 • E-mail: info@g-o.be
 • Website: www.g-o.be