03 680 12 50 info@zonnebos.eu

 Alternerend leren

Een leerling die een kwalificatiegetuigschrift heeft behaald, kan zich via de alternerende beroepsopleiding (ABO) verder specialiseren. Deze keuze om zich te specialiseren is geheel vrijblijvend. De klassenraad beslist of een leerling toegelaten wordt tot ABO. Jongeren die nood hebben aan opleiding en bemiddeling, aan gestructureerde individuele opvang en begeleiding waarin ze geactiveerd en gemotiveerd worden om hun werksituatie in handen te nemen, hebben baat bij deze begeleide praktijkopleiding. Onze combinatie van leren en werken, met aandacht voor een aantal essentiële basisattitudes, stelt de jongere in staat om gemakkelijker door te stromen naar de gewone arbeidsmarkt. Ze krijgen namelijk de kans om hun opleiding effectief te doen slagen en werkervaring in een bedrijf op te doen.  Dit verhoogt hun tewerkstellingskansen.

In onze school krijgen de leerlingen drie dagen per week een opleiding in een bedrijf.  Vanuit de school wordt hij/zij begeleid door één praktijkleerkracht en één leerkracht algemene vorming. De andere twee dagen van de week, volgt hij/zij opleiding met aanvullende algemene en sociale vorming op school. Deze vorming is gericht op zelfstandig sociaal functioneren.  De leerling leert administratieve verplichtingen te vervullen, een gezinsbudget opmaken en vermogens of goederen beheren.  Daarnaast maakt hij of zij kennis met interculturele aspecten van levensbeschouwing en met verschillende vormen van actieve, sportieve vrijetijdsbesteding.

Voor administratieve aangelegenheden kan de cursist terecht bij de trajectbegeleider. Uitzonderlijk kan een leerling zonder kwalificatie, na het beëindigen van het vijfde jaar en met toestemming van de klassenraad, na één jaar alternerend leren een kwalificatiegetuigschrift behalen.